Профил на купувача

26 май 2020 13:57

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за ремонт на въздушните системи за вентилация със загряване и охлаждане на въздуха на голяма зала и сцена

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за ремонт на въздушните системи за вентилация със загряване и охлаждане на въздуха на голяма зала и сцена – Държавен сатиричен театър...

5 октомври 2018 12:51

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

О Б Я В А ДЪРЖАВЕН САТИРИЧЕН ТЕАТЪР „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и Заповед № 456 / 04.10.2018г. на директора, обявява...

11 май 2018 14:42

Събиране на оферти с обява

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ЗРИТЕЛНА ЗАЛА НА ГОЛЯМА СЦЕНА НА САТИРИЧЕН ТЕАТЪР, гр. СОФИЯ УИН № по РОП: 9075928 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от...

23 ноември 2016 13:17

Събиране на оферти с обява

Доставка на нов пътнически бус за нуждите на ДСТ „Алеко Константинов“ УИН номер по РОП: 9058955   Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 пот ЗОП...