Достъпност

Театърът разполага с три сцени.
Към две от тях – голяма зала „Щастливеца“ и камерна зала „Методи Андонов“ – е осигурена достъпна среда за хора с увреждания.

Голяма зала "Щастливеца"
Камерна зала "Методи Андонов"
Комеди бар "Happy Сатира"