Достъпност

Театърът разполага с три сцени.
Към две от тях – голяма сцена „Щастливеца“ и камерна зала „Методи Андонов“ е осигурена достъпна среда за хора с увреждания.

Голяма сцена "Щастливеца"
Камерна зала "Методи Андонов"
Comedy bar "Happy Сатира"