Прелестите на изневярата

Постановъчен екип

от Валентин Красногоров

МЯСТО
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
АНТРАКТ
ЦЕНА НА БИЛЕТИТЕ
-
1:30
Не
12, 14, 20 лв.

Участват

Actors: Please pick some actors!

Описание

Отново изневери в сатиричния театър

„Прелестите на изневярата” съвсем не са чак толкова прелестни

Знаем, че темата за изневярата е третирана чрез всички жанрове в историята на драматургията – от древногръцките трагедии до съвременната сатирата и фарса.Тя категорично е застъпена и в Библията чрез една от десетте Божи заповеди: „Не прелюбодействай!”.

Нашият автор не си служи със законите на драмата или трагедията. Няма го острието на сатирата, нито подигравката и кикота на фарса. Но на много места е мацнал с четката и от драмата, и от сатирата, и от фарса. И въпреки това, той гледа на героите си с разбиране. Виждаме обич и умиление, без да се спестяват неудобните ситуации, конфузните състояния или жалките реакции.

Общото заглавие, под което представяме четирите пиеси, мислено е поставено в кавички от автора. „Прелестите на изневярата” съвсем не са чак толкова прелестни. Стремежът на човека към разнообразие. Любов, страст или щастие чрез изневяра е съпътствано от неудобства, терзания, страхове, подлост и лъжи.  В крайна сметка той остава непълноценен, недоизживян и някак недостоен. „Това е положението”, сякаш ни казва авторът. „Такива сме от Адам и Ева до нас самите. Не сме ангели, слаби сме, страстите са по-силни. Нека се погледнем чрез героите на пиесата и да се примирим със себе си.”

 

Йосиф Сърчаджиев

Валентин Красногоров е майстор на парадокса. Той умело създава интрига още от първата минута на действието и държи зрителя в напрежение до края на пиесата. Трудно може да се предвиди как ще завърши една или друга история – всички те са непредсказуеми. За да отдалечи зрителя от преждевременното „разгадаване“, за да приспи неговата бдителност, авторът често прибягва към елементите на детектива, комическата ситуация, въвежда в действието допълнително напрежение, така умело преплитайки ги в случващото се, че често се изненадваш – уж развръзката клонеше към щастлив край, а неочаквано всичко завърши с крах. И обратното – от пепелищата изникват красиви цветя. И което е най-странното – колкото по-невероятни са ситуациите, толкова по-близки се оказват те до живота, до нашата действителност. Може би в това се крие успехът на Красногоров? Както и в това, че никога не нравоучителства, морализаторства. Което подкупва с човешка искреност и душевна откритост.

https://youtu.be/3HoTXzBjthE