УИН номер на РОП: 9097051 от 11.03.2020г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на Изпълнител за изработка, отпечатване и доставка на печатни рекламно-информационни материали за промотиране дейността, премиерните и репертоарни спектакли на Държавен сатиричен театър „Алеко Константинов“