Съобщение за отваряне на ценовите предложения и оповестяване на предлаганите цени от участниците в обществена поръчка – публично състезание с предмет Ремонт на въздушни системи за вентилация със загряване и охлаждане на въздуха на Голяма зала и сцена – Държавен Сатиричен театър „Алеко Константинов“, гр. София