Ремонт на въздушни системи за вентилация със загряване и охлаждане на въздуха на Голяма зала и сцена – Държавен Сатиричен театър „Алеко Константинов“, гр. София