Ремонт на въздушни системи за вентилация със загряване и охлаждане на въздуха на Голяма зала и сцена – обявление, договор, приложения