Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за ремонт на въздушните системи за вентилация със загряване и охлаждане на въздуха на голяма зала и сцена