Стоянка Мутафова

Една от основателките на Сатиричния театър, Стоянка Мутафова играе като гост-актриса в постановките "Столетие мое" и "Скакалци".

Може да гледате в

Shows: Please pick some shows!