Уъркшопът "Актьорът и неговите роли" се проведе между 03.10. и 05.10.2022 г.

Между 03.10. и 05.10.2022 г., в пространството на Комеди бар "Хепи Сатира" на Сатиричен театър “Алеко Константинов” се проведе уъркшоп – „Актьорът и неговите роли“. Той се състоя в рамките на три дни от 17:00 ч. до 22:00 ч с участието на голяма група студенти по актьорско майсторство за драматичен театър.

Фокусът беше насочен към изясняване на функцията на актьора в театралния спектакъл, която е в непрекъсната динамика в зависимост от различните режисьорски стратегии. Ръководител на уъркшопа беше режисьорът Антон Угринов.

Имаше теоретична и практическа проверка на въпроса “Кога актьорът е инструмент в ръцете на режисьора и на автора и кога е техен пълноправен партньор?”. След първоначалната дискусия, участниците работеха отделни драматургични откъси и направиха поредица от сценични проверки.

Целта на уъркшопа беше да запознае младите творци с различните функции и “роли” на актьорската фигура в театралния спектакъл и да изясни позицията на актьора, която е тясно свързана с различните типове театър и режисьорски концепции. Участниците се срещнаха не само теоретично, но и практически с разнообразни подходи на работа и разбраха повече за специфичната връзка „автор-режисьор-актьор“.

В ателието участваха и актьорът Явор Борисов, както и композиторът Мартин Каров, който с музикалните си композиции съдействаше за създаването на пълноценни кратки сценични форми, близки до характера на театралния спектакъл.