Между 03.10. и 05.10.2022 г., в пространството на Комеди бар "Хепи Сатира" на Сатиричен театър “Алеко Константинов” ще се проведе уъркшоп – „Актьорът и неговите роли“. Той ще се състои в рамките на три дни от 17:00 ч. до 22:00 ч. Условието е участниците да са студенти по актьорско майсторство.
Фокусът му ще бъде насочен към изясняване на актьорската функция в театралния спектакъл, която е в непрекъсната динамика в зависимост от различните режисьорски стратегии. Ръководител на уъркшопа ще бъде режисьорът Антон Угринов.

Ще има теоретична и практическа проверка на въпроса “Актьорът инструмент ли е в ръцете на режисьора и на автора или техен пълноправен партньор?”. След първоначалната дискусия, участниците ще работят отделни драматургични откъси и ще направят поредица от сценични проверки.

Целта на уъркшопа е да запознае младите творци с различните функции и “роли” на актьорската фигура в театралния спектакъл и да изясни позицията на актьора, която е тясно свързана с различните типове театър и режисьорски концепции. Участниците ще се срещнат не само теоретично, но и практически с разнообразни подходи на работа и ще разберат повече за специфичната връзка „автор-режисьор-актьор“.

В ателието ще участва и актьорът Явор Борисов и композиторът Мартин Каров, който с музикалните си композиции ще съдейства за създаването на пълноценни кратки сценични форми, близки до характера на театралния спектакъл.
Записването е със CV на имейл: office@satirata.bg.