Сатиричен театър „Алеко Константинов“ е първият театър в България, сертифициран по стандартите на ISO

На 22 ноември, вторник, от 11.00 часа, ще се състои пресконференция на тема: "Връчване на стандарт ISO на Сатиричен театър „Алеко Константинов“ за интегрирана система на управление в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018".

Сатиричен театър „Алеко Константинов“ е първият театър в България, сертифициран по стандартите на ISO.

Сатиричният театър „Алеко Константинов“ е уникален културен институт със значително влияние и специално място в театралния живот на страната. Основан през 1957 година, той е сред най-популярните, обичани и свободомислещи театри в страната. Там зрителят винаги се чувства желан и близък събеседник и приятел. Хуморът – силата на театъра – сближава хората, кара ги да се чувстват общност, която чрез изкуството намира сили да преодолее трудностите на битието. Екипът на Сатиричния театър поддържа свой облик при създаването и разпространението на театрални спектакли, както на собствени сцени, така и в турне, при участия във фестивали и други прояви. Тези дейности оказват влияние върху околната среда: това е работа, която по своята същност е временна; използват се суровини, топлина, светлина и звук; приканват се хората да пътуват до определено място в определено време. Осигуряването на безопасността на всяка постановка е изключително важна и стремежът е да бъдат предвидени и предотвратени всички опасности, съпътстващи проектиране, производство, репетиции и представяне на спектаклите.
За постигането на тези цели пътят включва внедряване, поддържане и непрекъснато подобряване на нашата интегрирана система за управление, която да съответства на изискванията на ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството; ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа; ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда.

Сертификатите на Сатиричен театър „Алеко Константинов“ за внедрените системи за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа ще бъдат издадени от немския орган за сертификация на системи за управление ОМИ ОйроСерт / ÖHMI EuroCert® GmbH и ще бъдат връчени от д-р Карстен Трансфелд / Dr. Carsten Transfeld - Председател на борда на директорите на ОМИ АГ / ÖHMI AG, която е собственик на дружеството ОМИ ОйроСерт / ÖHMI EuroCert® GmbH.

Очакваме ВИ!