Конкурс за сатирична стенд ъп комедия

Конкурс за Stand-up комедия в Сатиричния театър „Алеко Константинов"

Уважаеми кандидати,

Ръководството на Сатиричния театър „Алеко Константинов“ с удоволствие иска да ви съобщи, че тазгодишният конкурс за комедийна пиеса е официално отворен и нашият екип очаква вашите предложения. Това, на което кандидатите трябва да обърнат специално внимание е, че изискването ни за текст е в малко по-специфичния жанр на комедията, а именно – stаnd-up комедия.

Stаnd-up жанрът позволява да имаш пълната свобода като автор и като артист-комик. В най-често срещаните варианти комедиантът е и автор на своя текст, скеле или скица, по която се движи по време на сценичното случване. А в т. нар. импровизационна stаnd-up комедия комедиантът на момента измисля накъде да върви разказът му. Най-важното в едно такова изпълнение е комуникацията с публиката и премахнатата четвърта стена, позната ни от психологическия театър. За което спомага както добре написаният текст, така и добре обиграният актьор.
Сатиричният театър предизвиква себе си заедно с теб пред деликатния жанр на комедията и търси майсторски, непретенциозно написания комедиен текст за stаnd-up.

Условия за участие:

Конкурсът е явен. Допускат се непубликувани, непоставяни, неучаствали в други конкурси, нови сатирични stаnd-up комедии.

Наградата на конкурса е:
Награда „Алеко Константинов“ за нова българска stаnd-up комедия, чийто паричен израз е 1 500 лева.

Сатиричният театър „Алеко Константинов“ си запазва правото да постави наградената пиеса до една година след обявяването на наградите.
Кандидатстващите за конкурса пиеси се изпращат на адрес: konkursaleko@gmail.com с посочен автор, телефон и имейл за контакт.

Краен срок за получаване на пиесите е 31.08.2022 г.

Пожелаваме успех на участниците!