Изложбата, посветена на основателите и вдъхновителите на Сатиричен театър "Алеко Константинов" във фоайето пред зала "Щастливеца"!
Към отделните реквизити добавихме QR-кодове, които отвеждат до богат снимков материал от творческия път на великите имена на театъра!