Профил на купувача

8 април 2015 16:21

ЗАПОВЕД № 086/06.04.2015

На основание чл. 19 от Закон за държавната собственост, във връзка с чл. 54 и чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, протоколнa комисия, назначена със...