11 май 2018, 14:42

Събиране на оферти с обява

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ЗРИТЕЛНА ЗАЛА НА ГОЛЯМА СЦЕНА НА САТИРИЧЕН ТЕАТЪР, гр. СОФИЯ

УИН № по РОП: 9075928

  1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  – 11.05.2018 г.
  2. Документация за участие – 11.05.2018 г.
  3. Образци  – 11.05.2018 г.
  4. Проект на договор – 11.05.2018 г.
  5. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – УИН № по РОП: 9076567 – 29.05.2018 г.
  6. Заповед за удължаване на срок – 29.05.2018 г.
  7. Протокол по чл. 97, ал. 4 ППЗОП – 07.06.2018 г.
  8. Договор за ремонт на зрителна зала – 15.06.2018 г.

Написано отIna Shkarova