19 юли 2019, 17:35

Ремонт на въздушни системи за вентилация със загряване и охлаждане на въздуха на Голяма зала и сцена – Държавен Сатиричен театър „Алеко Константинов“, гр. София

  1. Решение
  2. Документация
  3. Образци
  4. КС
  5. Методика за оценка
  6. Техническа документация
  7. ЕЕДОП
  8. Обявление

Написано отIna Shkarova