26 май 2020, 13:57

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за ремонт на въздушните системи за вентилация със загряване и охлаждане на въздуха на голяма зала и сцена

  1. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за ремонт на въздушните системи за вентилация със загряване и охлаждане на въздуха на голяма зала и сцена – Държавен сатиричен театър „Алеко Константинов“, София

Написано отIna Shkarova