Петко Венелинов

Може да гледате в ролята на:
Пинчера - Енергични хора от Василий Шукшин