Михаил Петров

Може да гледате в ролята на:
Мрънльото - Енергични хора от Василий Шукшин