Красимир Куцупаров

Може да гледате в ролята на:
Степан Степанович Чубуков - Шеги на любовта по Антон П. Чехов