Иван Бърнев

Може да гледате в ролята на:
Франсоа Балабур - Вечеря за тъпаци от Франсис Вебер