Сатирата се готви да посрещне наесен своите зрители с обновени фоайета!