IMG_2344
15 ноември 2019, 15:57

Сатирата дари пари за АГО – Перник

На 15 ноември 2019 г. директорът на Сатиричния театър Калин Сърменов официално предостави парите, събрани в подкрепа на дарителската кампания за ремонт на Акушеро-гинекологичното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение „Рахила Ангелова“ – гр. Перник.

След изиграното на 11 ноември представление на „ВЕЧЕРЯ ЗА ТЪПАЦИ“ бяха събрани 1 007 лв., които бяха предадени на инициаторите на акцията Катрин Богданова и Венеция Данаилова.

От името на Гинекологичното отделение в гр. Перник и Фондация „Богданова и Данаилова“ екипът на Сатиричния театър получи следното благодарствено писмо:

„Уважаеми господин Сърменов!

Уважаеми добри съмишленици!

Благодарим да кажем – ще е малко!

Приемете нашите най-искрени благодарности за проявената от Вас самоинициатива да се включите в кампанията за набиране на средства за Гинекологично отделение – град Перник. Голямата доброта се побира само в големи сърца като Вашите!“

This post was written by Ina Shkarova