22 януари 2020, 19:23

ИЗЯВЛЕНИЕ от Сатиричен театър “Алеко Константинов“

 

Сатиричният театър “Алеко Константинов” изказва официалното си становище по възникналото недоразумение между Центъра за градска мобилност и театъра.

След среща между ръководството на Градска мобилност и директора на Сатиричния театър Калин Сърменов възникналият казус беше изяснен и ние заявяваме своите искрени благодарности за оказаното съдействие от страна на Центъра.

С оглед на това считаме, че този въпрос е изяснен и се радваме, че добрите ни взаимоотношения ще продължат и занапред.

 

С уважение,

Калин Сърменов

22.01.2020 г.

This post was written by Ina Shkarova