1 юни 2020, 10:49

Гарантираме Вашата безопасност!!!

Уважаеми зрители,

за ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ ще се изискват и спазват следните мерки:

  • По отношение на публиката преди начало на представление и по време на представление:

– зрителите ще да бъдат допускани на територията на театъра не по-рано от 30 мин. преди началото на всяко представление;

– на всеки вход ще бъдат разположени дезинфектанти за ръце, като зрителите, които не желаят да ги използват, ще бъдат длъжни да носят предпазни ръкавици;

– движението от фоайето към зрителната зала и от зрителната зала към фоайето ще бъде еднопосочно;

– в закритата зала (ГОЛЯМ САЛОН на САТИРИЧНИЯ ТЕАТЪР) ще бъде използван капацитет от 50 % от седящите места;

– осигурените за продажба места ще бъдат разположени шахматно през ред, за зона партер, и шахматно – за зоните със силно изразен амфитеатър, ложи и балкон;

– няма да се допуска сядането един до друг на повече от четирима души, дошли заедно;

в залата по време на представление носенето на маска или шлем ще бъде задължително;

– гардеробът за зрители няма да функционира.

 

  • По отношение на персонала на театъра, дезинфекция и почистване:

– за всички служители на театъра, имащи пряк контакт със зрителите преди и по време на представление, ще бъдат осигурени шлемове и ръкавици, чието носене е задължително;

– зрителната зала ще се проветрява в продължение на един час преди пускането на публика вътре в нея;

– непосредствено преди пускането на публика в залата, тя ще се дезинфекцира, в т.ч. парапети, подлакътници, цокъл, ламперии и др.

– тоалетните и фоайетата за публика ще се дезинфекцират непосредствено преди пускането на публика на територията на театъра, както и непосредствено преди началото на всеки антракт.

This post was written by Ina Shkarova