Профил на купувача

23 ноември 2016 13:17

Събиране на оферти с обява

Доставка на нов пътнически бус за нуждите на ДСТ „Алеко Константинов“ УИН номер по РОП: 9058955   Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 пот ЗОП...

8 април 2015 16:21

ЗАПОВЕД № 086/06.04.2015

На основание чл. 19 от Закон за държавната собственост, във връзка с чл. 54 и чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, протоколнa комисия, назначена със...