Росица Александрова

Може да гледате в ролите на:
Майка - Вихрушка от Йерун ван ден Берх
Нина - Столетие мое от Мишел Лоранс