Контакти

Директор

Калин Сърменов

тел: 02/988 54 24
факс: 02/987 84 95
office@satirata.bg
Заместник-директор

Николай Младенов

тел: 02/930 41 42
nikolaimladenov@satirata.bg
ръководител звено "техническа и постановъчна част"

инж. Веселин Трингов

тел: 02/930 41 58
факс: 02/930 41 75
vesselin300@gmail.com
артистичен секретар

Юлита Банкова

тел: 02/930 41 41
факс: 02/987 84 95
office@satirata.bg
главен счетоводител

Ина Папазова

тел: 02/988 27 62, 02/930 41 44
i.papazova@gmail.com
организатор продажби

Ева Чобанова

тел: 02/989 46 78
eva.chobanova@gmail.com
драматург

Богдана Костуркова

тел: тел: 02/988 46 13
Драматург

Ина Шкарова

тел: 02/988 46 13
shkarova@satirata.bg
PR и реклама

Слав Танев

тел: 02/930 41 71
slav@satirata.bg
човешки ресурси

Галя Томова

тел: 02/930 41 47
hr@satirata.bg